1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne
  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Français

Data publikacji w serwisie: 26 marca 2024 r.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Zagłoby

W poniedziałek, 25 marca, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej napisanej w Pracowni Dialektologicznej UAM pt. Leksyka z zakresu pola tematycznego WYPOSAŻENIE WNĘTRZ DOMU WIEJSKIEGO w języku mieszkańców okolic Poddębic. Praca została przygotowana pod opieką dr hab. Błażeja Osowskiego, prof. UAM. Recenzentami pracy mgr Katarzyny Zagłoby byli: dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK; dr hab. Irena Jaros, prof. UŁ; prof. dr hab. Halina Pelcowa (UMCS).

W jej wyniku Komisja doktorska skierowała wniosek do Rady Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UAM o przyznanie mgr Katarzynie Zagłobie stopnia doktora. Serdecznie gratulujemy!

Z recenzjami oraz streszczeniem pracy i pozostałymi dokumentami mogą Państwo zapoznać się pod poniższym linkiem.