Najważniejsze aktualności

Pracownia

Pracownia Dialektologiczna UAM jest jednostką akademicką powołaną do dokumentowania języka, którym posługują się mieszkańcy wsi i miast oraz przetwarzania materiałów. Ze względu na położenie geograficzne Poznania Pracownia działa przede wszystkim w Wielkopolsce i jej terenach przygranicznych. Historia regionu (podzielonego w czasie zaborów na Prusy i Rosję) czyni go obszarem interesującym językowo (wpływy językowe i kulturowe niemieckie czy rosyjskie, archaizmy peryferyjne, subdialekt miejski używany w Poznaniu). Badania terenowe prowadzone są przez pracowników Pracowni Dialektologicznej UAM oraz we współpracy ze społecznościami lokalnymi (szkoły, świetlice, organizacje pozarządowe). W efekcie wydana została seria Wielkopolskich Słowników Regionalnych.