1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne
  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Français

Data publikacji w serwisie: 5 kwietnia 2024 r.

Konferencja naukowa „Język – Region – Kultura. Miasto i wieś. Interferencje językowe i kulturowe”

W piątek 5 kwietnia obyła się konferencja naukowa online „Język – Region – Kultura. Miasto i wieś. Interferencje językowe i kulturowe” organizowana przez Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Z Pracowni Dialektologicznej wzięli w niej udział dr hab. Justyna Kobus, dr hab. prof. UAM Błażej Osowski i prof. dr hab. Jerzy Sierociuk.