1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne
  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Français

Data publikacji w serwisie: 22 listopada 2022 r.

Konferencja Język w regionie, region w języku V – podsumowanie

Piąta edycja konferencji Język w regionie, region w języku odbyła się w dniach 17-19 listopada w Collegium Maius w Poznaniu. Miała ona wymiar hybrydowy – referaty zostały wygłoszone stacjonarnie oraz zdalnie. Zgromadziła uznanych badaczy z Polski i zagranicy (Czechy, Stany Zjednoczone, Ukraina, Włochy).

Zakres badawczy omawianej podczas konferencji problematyki dotyczył gwar polskich różnych regionów kraju, a także gwar innych języków etnicznych oraz licznych zagadnień z zakresu językoznawstwa. Wielokrotnie prezentacji wyników badań towarzyszyło ukazanie wzajemnych powiązań języka i kultury regionalnej.

Poniżej krótka fotorelacja z wydarzenia.