1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne
  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Français

Data publikacji w serwisie: 3 paźdzernika 2022 r.

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu  Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie w Bydgoszczy

W dniach 29 września – 1 października 2022 roku na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się IX Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu  Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Stylistyki i Pragmatyki Językowej Wydziału Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a szczegółowy temat konferencji brzmiał Kulinaria w językowo-kulturowym obrazie miasta i wsi.

W konferencji wzięła udział reprezentacja Pracowni Dialektologicznej w składzie dr hab. Błażej Osowski i mgr Michalina Surma. Wygłoszone referaty zostały przygotowane z wykorzystaniem materiałów pozyskiwanych w ramach projektu NPRH Regionalne słowniki tematyczne języka mieszkańców Wielkopolski – powiaty gnieźnieński i koniński (0060/NPRH7/H11/86/2018). Poniżej znajdą Państwo tytuły wygłoszonych referatów przez osoby z Pracowni:

dr hab. Błażej Osowski, prof. UAM, Świętowanie a tradycje kulinarne Konina;

mgr Michalina Surma, Iść na pachtę, szaber czy kradziejkę? – regionalne nazwy nielegalnego zbioru owoców.

Kompletny program konferencji znajduje się pod adresem: https://www.ukw.edu.pl/strona/aktualnosci/aktualnosci/68093/ix-ogolnopolska-konferencja-naukowa-z-cyklu-miasto–przestrzen-zroznicowana-jezykowo-kulturowo-i-spo