1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne
  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Français

Data publikacji w serwisie: 4 września 2022 r.

III naukowa konferencja z cyklu Język – Region – Kultura w Łodzi

W dniach 21-22 września 2022 roku w Łodzi odbyła się III naukowa konferencja z cyklu Język – Region – Kultura pod hasłem Gwara jako medium kulturowe. Historia i współczesność. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polską Akademię Nauk, Oddział w Łodzi.

W konferencji wzięła udział reprezentacja Pracowni Dialektologicznej w składzie dr hab. Błażej Osowski, mgr Katarzyna Zagłoba i mgr Michalina Surma. Wygłoszone referaty zostały przygotowane z wykorzystaniem materiałów pozyskiwanych w ramach projektu NPRH Regionalne słowniki tematyczne języka mieszkańców Wielkopolski – powiaty gnieźnieński i koniński (0060/NPRH7/H11/86/2018). Poniżej znajdą Państwo tytuły wygłoszonych referatów przez osoby z Pracowni:

dr hab. Błażej Osowski, Wybrane przykłady gwarowego słownictwa z kręgu kulinarnego;

mgr Katarzyna Zagłoba, Deminutywa i hipokorystyki w mowie mieszkańców okolic Gniezna, Konina i Poddębic;

mgr Michalina Surma, Pojęcia religijne związane ze ŚMIERCIĄ w języku mieszkańców wsi wielkopolskich.

Kompletny program konferencji znajduje się tutaj.