1. Przejdź do Treść
 2. Przejdź do Menu główne
 • Polski
 • English
 • Deutsch
 • Français

Data publikacji w serwisie: 3 czerwca 2022 r.

Konferencja „Język w regionie – region w języku V”

Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zapraszają do udziału w konferencji


Język w regionie – region w języku V

która odbędzie się w dniach 17–18 listopada 2022 roku w Poznaniu. Konferencję chcemy
uczynić okazją do zaprezentowania wyników badań naukowych dotyczących wzajemnych
powiązań języka i kultury regionalnej, m.in. w następujących ujęciach:

 • dialektologia (współczesna i historyczna),
 • glottodydaktyka,
 • historia języka,
 • leksykologia i leksykografia,
 • medioznawstwo,
 • onomastyka,
 • polityka językowa,
 • socjolingwistyka.

Zachęcamy do zgłaszania także innych, niewymienionych powyżej perspektyw badawczych, które wskazują na związki między językiem a regionem. Zapraszamy do udziału zarówno badaczy polszczyzny, jak i innych obszarów językowych. Planujemy konferencję w formie hybrydowej, tj. z częścią stacjonarną oraz zdalną (online). Forma konferencji może zmienić się zależnie od rozwoju sytuacji epidemicznej.
Dzięki dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Dziedzictwo Narodowe” w tym roku nie jest pobierana opłata konferencyjna, a uczestnicy mogą ubiegać się o refundację kosztów podróży do kwoty 200 zł. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.

Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 minut. Organizatorzy planują publikację referatów wygłoszonych (w recenzowanej monografii i/lub recenzowanych czasopismach). Szczegółowe informacje zostaną przesłane osobom zainteresowanym w późniejszym terminie. Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 30 września 2022 roku na adres: jezykwregionie@gmail.com


Zastrzegamy sobie prawo selekcji nadesłanych zgłoszeń. Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres poczty elektronicznej.

Rada Naukowa:
Dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan
Д-р філол. н., проф. Павло Ю. Гриценко
PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
Dr hab. prof. UŁ Irena Jaros
Prof. dr hab. Halina Karaś
Prof. dr hab. Józef Kąś
Prof. dr hab. Halina Pelcowa
Prof. dr hab. Dorota Rembiszewska
Prof. dr hab. Jerzy Sierociuk
Prof. dr hab. Anna Tyrpa
Prof. dr hab. Bogusław Wyderka
Komitet organizacyjny:
Dr hab. Justyna Kobus
Dr Paulina Michalska-Górecka
Dr hab. Błażej Osowski (sekretarz)
Dr hab. prof. UAM Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk