1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne
  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Français

Data publikacji w serwisie: 2 marca 2014 r.

Konferencja Język w regionie – region w języku

Szanowni Państwo,
społeczność naszego Instytutu po niedawnych obchodach rocznicy powstania Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej przygotowuje się do kolejnych uroczystości upamiętniających ważne dla niej wydarzenia. 45-lecie powstania Instytutu Filologii Polskiej daje możliwość, by pokazać nam samym oraz zaprezentować mieszkańcom Poznania efekty naszej codziennej pracy.


Zapraszamy zatem do udziału w jubileuszowej konferencji, która odbędzie się 26-27 listopada bieżącego roku. Jej temat Język w regionie – region w języku umożliwia prezentację wyników szerokiego spektrum badań prowadzonych przez nasz Instytut. Punktem wyjścia jest dla nas Wielkopolska i jej główne miasto, Poznań, lecz nie zamykamy się na inne regiony, dzięki czemu można zobaczyć specyfikę lub też wspólnotę Wielopolski i pozostałych części kraju.

Przewidujemy publikację wygłoszonych referatów w postaci tomu ukazującego bogactwo prowadzonych w naszym Instytucie badań nad funkcjonowaniem języka w Wielkopolsce: dialektologicznych, historycznojęzykowych, onomastycznych, socjolingwistycznych i innych.
Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 minut.

Zgłoszenia tematów wystąpień przyjmujemy do 15 czerwca pod adresem: dialektologia@amu.edu.pl, lub: Instytut Filologii Polskiej UAM (Collegium Maius), Konferencja „Język w regionie”, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres poczty elektronicznej.

Z radością czekamy na Państwa zgłoszenia.

Rada Naukowa:
prof. dr hab. Maria Borejszo
dr Gabriela Dziamska-Lenart
prof. UAM dr hab. Tomasz Mika
prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa
prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz
prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk
dr Krzysztof Skibski
prof. dr hab. Krzysztof Trybuś
prof. dr hab. Halina Zgółkowa

Organizatorzy:
dr Justyna Kobus
dr Paulina Michalska
dr Błażej Osowski (sekretarz)
dr Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk