1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne
  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Français

Data publikacji w serwisie: 1 marca 2011 r.

Gwary dziś 5

Informujemy, że ukazał się kolejny tom ze znanej już w środowisku dialektologicznym serii Gwary dziś. Książka Prof. Anny Kowalskiej Apelatywne nazwy miejsc w dialektach polskich. Derywacja sufiksalne inauguruje publikacje opracowań monograficznych ważnych zjawisk gwar polskich.
Wydawcą jest Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.