wszyscy_pracownicy

Witamy!

Pracownia Dialektologiczna Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań


Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Sierociuk - pok. 407, tel. 61-829-4661

Pracownicy:
dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz, prof. UAM - pok. 410, tel. 61-829-4662
dr Justyna Kobus - pok. 410, tel. 61-829-4662
dr Błażej Osowski - pok. 410, tel. 61-829-4662