wszyscy_pracownicy

Witamy!

Pracownia Dialektologiczna Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań


Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Sierociuk - pok. 407, tel. 61-829-4661

Pracownicy:
prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz - pok. 408 lub 410, tel. 61-829-4662
dr hab. Justyna Kobus - pok. 410, tel. 61-829-4662
dr hab. Błażej Osowski - pok. 410, tel. 61-829-4662