Zaproszenie na konferencję Język w regionie - region w języku IV


Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz
Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
zapraszają do udziału w konferencji

Język w regionie - region w języku IV

która odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2020 roku w Poznaniu. Konferencję chcemy potraktować jako możliwość zaprezentowania wyników badań naukowych dotyczących wzajemnych powiązań języka i kultury regionalnej.

Tematyka konferencji dotyczy takich dziedzin jak dialektologia (współczesna i historyczna), glottodydaktyka, historia języka, leksykologia i leksykografia, onomastyka, polityka językowa, socjolingwistyka oraz innych wskazujących na związki między językiem a regionem. Zachęcamy do udziału zarówno badaczy polszczyzny, jak i innych obszarów językowych.

Dzięki dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki "Dziedzictwo Narodowe" w tym roku nie jest pobierana opłata konferencyjna, a uczestnicy mogą ubiegać się o refundację kosztów podróży do kwoty 200 zł. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.

Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 minut. Organizatorzy planują publikację referatów wygłoszonych (w recenzowanej monografii i/lub recenzowanych czasopismach).

Szczegółowe informacje zostaną przesłane osobom zainteresowanym w późniejszym terminie. Aktualne informacje znajdują się na stronach internetowych: dialektologia.amu.edu.pl; amu.edu.pl/~zla/.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 31 maja 2020 roku na adres:
jezykwregionie@gmail.com

Zastrzegamy sobie prawo selekcji nadesłanych zgłoszeń.

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres poczty elektronicznej.


Rada Naukowa:
prof. UAM dr hab. Magdalena Graf
prof. UAM dr hab. Zbigniew Kopeć
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kula
prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek
prof. UAM dr hab. Tomasz Lisowski
prof. UAM dr hab. Jolanta Migdał
prof. UAM dr hab. Tomasz Mika
prof. dr hab. Anna Piotrowicz
prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk

Komitet organizacyjny:
dr hab. Justyna Kobus
dr Paulina Michalska-Górecka
dr hab. Błażej Osowski (sekretarz)
dr hab. Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk

Zaproszenie na konferencję Język w regionie - region w języku III


Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz
Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
zapraszają do udziału w konferencji

Język w regionie - region w języku III,

która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 roku w Poznaniu. Rok 2018 jest szczególny ze względu na przypadającą setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Chcemy, trzecią już konferencją z cyklu Język w regionie - region w języku, wpisać się w obchody tych rocznic i potraktować ją jako możliwość zaprezentowania wyników naszych badań naukowych dotyczących wzajemnych powiązań języka i kultury regionalnej.

Tematyka konferencji skupia się na funkcjonowaniu języka w regionie, w wymiarze: dialektologicznym, frazeologicznym, historycznojęzykowym, onomastycznym, socjolingwistycznym i innych. Zachęcamy do udziału również badaczy zajmujących się regionami większych obszarów (jak Słowiańszczyzna) czy problematyką pograniczy językowo-kulturowych.

Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 minut. Organizatorzy planują wydanie monografii zawierającej wygłoszone referaty. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane osobom zainteresowanym w późniejszym terminie. Aktualne informacje znajdują się na stronach internetowych: dialektologia.amu.edu.pl; amu.edu.pl/~zla/.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 31 maja 2018 roku na adres:
dialektologia@amu.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo selekcji nadesłanych zgłoszeń.

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres poczty elektronicznej.

Rada Naukowa:
prof. dr hab. Maria Borejszo
dr hab. Magdalena Graf
prof. UAM dr hab. Zbigniew Kopeć
prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek
prof. UAM dr hab. Tomasz Lisowski
prof. UAM dr hab. Tomasz Mika
prof. UAM dr hab. Marek Osiewicz
prof. dr hab. Anna Piotrowicz
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk
dr Krzysztof Skibski

Komitet organizacyjny:
dr Błażej Osowski (sekretarz)
dr Justyna Kobus
dr Paulina Michalska-Górecka
dr Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk

Konferencja Język w regionie - region w języku II.
Program referatów


Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Komisja Językoznawcza
zapraszają na konferencję

Język w regionie - region w języku II


która odbywać się będzie w Poznaniu w dniach 17-18 XI 2016 w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (ul. Mielżyńskiego 27/29) oraz Instytucie Filologii Polskiej (ul. Fredry 10).

Serdecznie zapraszamy.

Program konferencjiKonferencja Język w regionie - region w języku II.
Informacje organizacyjne


Szanowni Państwo,
dziękujemy za zgłoszenia. Dzięki nim konferencja zapowiada się niezwykle interesująco. W związku z kosztami materiałów konferencyjnych, posiłków oraz publikacji (po uzyskaniu przez tekst pozytywnych recenzji) prosimy o wniesienie opłaty w wysokości 300 zł do dnia 30 września 2016 na konto bankowe: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu koniecznie podając cel subkonta /K00000629/. Prosimy o zgłoszenie potrzeby wystawienia faktury oraz przekazanie danych do niej w ciągu miesiąca od wniesienia opłaty.
Jednocześnie przypominamy, że nie pośredniczymy w rezerwacji noclegów.
Program konferencji zostanie przedstawiony w drugiej połowie października.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Organizatorów
Błażej Osowski
(Sekretarz Konferencji)Konferencja Język w regionie - region w języku II


Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz
Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
zapraszają do udziału w konferencji

Język w regionie - region w języku II

która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2016 roku w Poznaniu. Celem drugiej już z cyklu konferencji Język w regionie - region w języku jest prezentacja wyników badań naukowych dotyczących wzajemnych powiązań języka i kultury regionalnej, szczególnie Wielkopolski, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.

Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 minut. Organizatorzy planują wydanie monografii zawierającej wygłoszone referaty. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, posiłków (2 obiady i uroczysta kolacja), publikacji. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane osobom zainteresowanym w późniejszym terminie. Aktualne informacje znajdują się na stronach internetowych: dialektologia.amu.edu.pl; amu.edu.pl/~zla/.

Zgłoszenie wraz z tytułem referatu i streszczeniem (do 1000 znaków) prosimy przesłać do 31 maja 2016 roku pod adresem (zastrzegamy sobie prawo selekcji nadesłanych zgłoszeń):

Instytut Filologii Polskiej UAM (Collegium Maius)
Konferencja "Język w regionie"
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
lub pocztą elektroniczną:
dialektologia@amu.edu.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres poczty elektronicznej.


Rada Naukowa:
prof. dr hab. Maria Borejszo
prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek
prof. UAM dr hab. Tomasz Lisowski
prof. UAM dr hab. Tomasz Mika
prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz
prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk
prof. dr hab. Halina Zgółkowa

Organizatorzy:
dr Błażej Osowski (sekretarz)
dr Justyna Kobus
dr Paulina Michalska-Górecka
dr Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk