Ścieżki Kopernika 2.0


Nagrywamy jeden kwestionariusz z zakresu kultury materialnej i jeden z zakresu kultury duchowej, niematerialnej. Proszę pamiętać o nagraniu metryczki oraz zgody na wykorzystanie nagrania do celów naukowych i popularno-naukowych.

Nagranie przesyłamy na adres: gwaranaszakochana@gmail.com


KULTURA MATERIALNA
Gospodyni 1
Gospodyni 2
Gospodyni 3
Gospodyni 4
Gospodyni 5
Praca 1
Praca 2
Praca 3
Praca 4
Praca 5
Praca 6

KULTURA NIEMATERIALNA
Chrzest 1
Wesele 1
Wesele 2
Wesele 3
Zwyczaje 1
Zwyczaje 2
Zwyczaje 3
Zwyczaje 4
Zwyczaje 5
Zwyczaje 6
Zwyczaje 7