Ścieżki Kopernika 2.0
Projekt Cool-Tour. Młodzi badacze regionu 2.0 realizowany był w ramach programu Ścieżki Kopernika 2.0 PO WER przez Instytut Filologii Polskiej UAM w partnerstwie ze Starostwem Kolskim w okresie luty 2017-sierpień 2018. Zespół projektowy stanowili prof. UAM dr hab. Jerzy Kaniewski (kierownik), dr hab. Jerzy Borowczyk, dr Błażej Osowski, dr Tomasz Umerle.

Uczestniczyli w nim uczniowie 4 szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolskiego: Liceum Ogólnokształcące w Kole, Zespół Szkół EkonomicznoAdministracyjnych w Kole, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu, Zespół Szkół Technicznych w Kole.

Celem projektu było stworzenie przez pracowników Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM innowacyjnego, opartego na edukowaniu poprzez osobiste doświadczenie, programu zajęć poświęconych geografii kulturowej regionu - jego kulturze i językowi - i przeprowadzenie ich z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Projekt zakłada realizację zadań dydaktycznych przewidzianych dla młodzieży w formie wykładów, warsztatów, wycieczek oraz badań terenowych. Przewidziane do opracowania treści ujęto w cztery moduły: geografia kulturowa, język regionu, humanistyka cyfrowa oraz retoryka.

W ramach modułu Język regionu kierowanego przez dra Błażej Osowskiego młodzież przeprowadziła nagrania, miała okazję pracować przy tworzeniu słownika gwarowego i zapoznała się z podstawowymi wiadomościami na temat gwar. Na podstawie zgromadoznych nagrań ukazały się dwie publikacje: Gospodarz. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego i Gospodyni Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego.


Gospodarz... Gospodyni...