Zaproszenie na konferencję Język w regionie - region w języku IV


Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz
Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
zapraszają do udziału w konferencji

Język w regionie - region w języku IV

która odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2020 roku w Poznaniu. Konferencję chcemy potraktować jako możliwość zaprezentowania wyników badań naukowych dotyczących wzajemnych powiązań języka i kultury regionalnej.

Tematyka konferencji dotyczy takich dziedzin jak dialektologia (współczesna i historyczna), glottodydaktyka, historia języka, leksykologia i leksykografia, onomastyka, polityka językowa, socjolingwistyka oraz innych wskazujących na związki między językiem a regionem. Zachęcamy do udziału zarówno badaczy polszczyzny, jak i innych obszarów językowych.

Dzięki dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki "Dziedzictwo Narodowe" w tym roku nie jest pobierana opłata konferencyjna, a uczestnicy mogą ubiegać się o refundację kosztów podróży do kwoty 200 zł. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.

Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 minut. Organizatorzy planują publikację referatów wygłoszonych (w recenzowanej monografii i/lub recenzowanych czasopismach).

Szczegółowe informacje zostaną przesłane osobom zainteresowanym w późniejszym terminie. Aktualne informacje znajdują się na stronach internetowych: dialektologia.amu.edu.pl; amu.edu.pl/~zla/.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 31 maja 2020 roku na adres:
jezykwregionie@gmail.com

Zastrzegamy sobie prawo selekcji nadesłanych zgłoszeń.

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres poczty elektronicznej.


Rada Naukowa:
prof. UAM dr hab. Magdalena Graf
prof. UAM dr hab. Zbigniew Kopeć
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kula
prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek
prof. UAM dr hab. Tomasz Lisowski
prof. UAM dr hab. Jolanta Migdał
prof. UAM dr hab. Tomasz Mika
prof. dr hab. Anna Piotrowicz
prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk

Komitet organizacyjny:
dr hab. Justyna Kobus
dr Paulina Michalska-Górecka
dr hab. Błażej Osowski (sekretarz)
dr hab. Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk

Zaproszenie na konferencję Język w regionie - region w języku III


Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz
Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
zapraszają do udziału w konferencji

Język w regionie - region w języku III,

która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 roku w Poznaniu. Rok 2018 jest szczególny ze względu na przypadającą setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Chcemy, trzecią już konferencją z cyklu Język w regionie - region w języku, wpisać się w obchody tych rocznic i potraktować ją jako możliwość zaprezentowania wyników naszych badań naukowych dotyczących wzajemnych powiązań języka i kultury regionalnej.

Tematyka konferencji skupia się na funkcjonowaniu języka w regionie, w wymiarze: dialektologicznym, frazeologicznym, historycznojęzykowym, onomastycznym, socjolingwistycznym i innych. Zachęcamy do udziału również badaczy zajmujących się regionami większych obszarów (jak Słowiańszczyzna) czy problematyką pograniczy językowo-kulturowych.

Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 minut. Organizatorzy planują wydanie monografii zawierającej wygłoszone referaty. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane osobom zainteresowanym w późniejszym terminie. Aktualne informacje znajdują się na stronach internetowych: dialektologia.amu.edu.pl; amu.edu.pl/~zla/.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 31 maja 2018 roku na adres:
dialektologia@amu.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo selekcji nadesłanych zgłoszeń.

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres poczty elektronicznej.

Rada Naukowa:
prof. dr hab. Maria Borejszo
dr hab. Magdalena Graf
prof. UAM dr hab. Zbigniew Kopeć
prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek
prof. UAM dr hab. Tomasz Lisowski
prof. UAM dr hab. Tomasz Mika
prof. UAM dr hab. Marek Osiewicz
prof. dr hab. Anna Piotrowicz
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk
dr Krzysztof Skibski

Komitet organizacyjny:
dr Błażej Osowski (sekretarz)
dr Justyna Kobus
dr Paulina Michalska-Górecka
dr Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk

Konferencja Język w regionie - region w języku II.
Program referatów


Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Komisja Językoznawcza
zapraszają na konferencję

Język w regionie - region w języku II


która odbywać się będzie w Poznaniu w dniach 17-18 XI 2016 w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (ul. Mielżyńskiego 27/29) oraz Instytucie Filologii Polskiej (ul. Fredry 10).

Serdecznie zapraszamy.

Program konferencjiKonferencja Język w regionie - region w języku II.
Informacje organizacyjne


Szanowni Państwo,
dziękujemy za zgłoszenia. Dzięki nim konferencja zapowiada się niezwykle interesująco. W związku z kosztami materiałów konferencyjnych, posiłków oraz publikacji (po uzyskaniu przez tekst pozytywnych recenzji) prosimy o wniesienie opłaty w wysokości 300 zł do dnia 30 września 2016 na konto bankowe: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu koniecznie podając cel subkonta /K00000629/. Prosimy o zgłoszenie potrzeby wystawienia faktury oraz przekazanie danych do niej w ciągu miesiąca od wniesienia opłaty.
Jednocześnie przypominamy, że nie pośredniczymy w rezerwacji noclegów.
Program konferencji zostanie przedstawiony w drugiej połowie października.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Organizatorów
Błażej Osowski
(Sekretarz Konferencji)Konferencja Język w regionie - region w języku II


Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz
Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
zapraszają do udziału w konferencji

Język w regionie - region w języku II

która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2016 roku w Poznaniu. Celem drugiej już z cyklu konferencji Język w regionie - region w języku jest prezentacja wyników badań naukowych dotyczących wzajemnych powiązań języka i kultury regionalnej, szczególnie Wielkopolski, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.

Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 minut. Organizatorzy planują wydanie monografii zawierającej wygłoszone referaty. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, posiłków (2 obiady i uroczysta kolacja), publikacji. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane osobom zainteresowanym w późniejszym terminie. Aktualne informacje znajdują się na stronach internetowych: dialektologia.amu.edu.pl; amu.edu.pl/~zla/.

Zgłoszenie wraz z tytułem referatu i streszczeniem (do 1000 znaków) prosimy przesłać do 31 maja 2016 roku pod adresem (zastrzegamy sobie prawo selekcji nadesłanych zgłoszeń):

Instytut Filologii Polskiej UAM (Collegium Maius)
Konferencja "Język w regionie"
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
lub pocztą elektroniczną:
dialektologia@amu.edu.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres poczty elektronicznej.


Rada Naukowa:
prof. dr hab. Maria Borejszo
prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek
prof. UAM dr hab. Tomasz Lisowski
prof. UAM dr hab. Tomasz Mika
prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz
prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk
prof. dr hab. Halina Zgółkowa

Organizatorzy:
dr Błażej Osowski (sekretarz)
dr Justyna Kobus
dr Paulina Michalska-Górecka
dr Agnieszka Piotrowska-WojaczykKonferencja Język w regionie - region w języku


Szanowni Państwo,
społeczność naszego Instytutu po niedawnych obchodach rocznicy powstania Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej przygotowuje się do kolejnych uroczystości upamiętniających ważne dla niej wydarzenia. 45-lecie powstania Instytutu Filologii Polskiej daje możliwość, by pokazać nam samym oraz zaprezentować mieszkańcom Poznania efekty naszej codziennej pracy.
Zapraszamy zatem do udziału w jubileuszowej konferencji, która odbędzie się 26-27 listopada bieżącego roku. Jej temat Język w regionie - region w języku umożliwia prezentację wyników szerokiego spektrum badań prowadzonych przez nasz Instytut. Punktem wyjścia jest dla nas Wielkopolska i jej główne miasto, Poznań, lecz nie zamykamy się na inne regiony, dzięki czemu można zobaczyć specyfikę lub też wspólnotę Wielopolski i pozostałych części kraju.

Przewidujemy publikację wygłoszonych referatów w postaci tomu ukazującego bogactwo prowadzonych w naszym Instytucie badań nad funkcjonowaniem języka w Wielkopolsce: dialektologicznych, historycznojęzykowych, onomastycznych, socjolingwistycznych i innych.
Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 minut.

Zgłoszenia tematów wystąpień przyjmujemy do 15 czerwca pod adresem: dialektologia@amu.edu.pl, lub: Instytut Filologii Polskiej UAM (Collegium Maius), Konferencja "Język w regionie", ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres poczty elektronicznej.

Z radością czekamy na Państwa zgłoszenia.


Formularz zgłoszeniowy

Rada Naukowa:
prof. dr hab. Maria Borejszo
dr Gabriela Dziamska-Lenart
prof. UAM dr hab. Tomasz Mika
prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa
prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz
prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk
dr Krzysztof Skibski
prof. dr hab. Krzysztof Trybuś
prof. dr hab. Halina Zgółkowa

Organizatorzy:
dr Justyna Kobus
dr Paulina Michalska
dr Błażej Osowski (sekretarz)
dr Agnieszka Piotrowska-WojaczykKonferencja Wpływy języka niemieckiego na strukturę gramatyczną i leksykalną dialektów słowiańskich


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Komisja Językoznawcza
oraz
Komisja Dialektologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

zapraszają na konferencję

Wpływy języka niemieckiego na strukturę gramatyczną i leksykalną dialektów słowiańskich,

która odbywać się będzie 13-15 maja 2014 w Salonie Mickiewicza pod Kopułą* (Coll. Maius, dzień pierwszy) oraz w siedzibie PTPN-u** na ul. S. Mielżyńskiego 27/29 (dzień drugi i trzeci).

Serdecznie zapraszamy.

Program konferencji* Dojście do Salonu Mickiewicza pod Kopułą: z holu głównego w Coll. Maius windą po lewej stronie należy wjechać na 4. piętro.
** Wejście z dziedzińca kamienicy.Program konferencji Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w kontekście dziedzictwa narodowego i kulturowego (Warszawa)


Zachęcamy do zapoznania się z programem międzynarodowej konferencji naukowej Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w kontekście dziedzictwa narodowego i kulturowego (11-12 czerwca 2015 r., Warszawa).

Program konferencji


Międzynarodowa konferencja naukowa Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w kontekście dziedzictwa narodowego i kulturowego (Warszawa)


Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego,
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
oraz Fundacja Slawistyczna
zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w kontekście dziedzictwa narodowego i kulturowego

11-12 czerwca 2015 r., Warszawa


Celem konferencji jest ukazanie zmian językowych w ostatnich dziesięcioleciach na tle przemian socjalnych, kulturowych, ruchów narodowościowych, zmian obyczajowych i postępu technicznego.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Nie można bowiem mówić o rozwoju języka bez uwzględnienia innych przesłanek. Zapraszamy zatem, oprócz językoznawców, naukowców reprezentujących inne dziedziny wiedzy - historyków, socjologów, etnologów, muzealników itd.

Planowane bloki tematyczne
1. Przemiany systemów gwarowych w językach słowiańskich.
2. Leksyka gwarowa wobec rozwoju cywilizacyjnego.
3. Zmiany geopolityczne w krajach słowiańskich a rozwój lokalnych odmian języka.
4. Gwary jako czynnik integrujący tożsamość lokalną.
5. Integracja międzykulturowa a zmiany językowe w krajach słowiańskich.
6. Zmiany społeczno-ekonomiczne wsi w badaniach językoznawczych, socjologicznych, demograficznych i antropologicznych.
7. Nowy folklor wobec nowego języka wsi.
8. Tematyka wiejska w czasopiśmiennictwie współczesnym i dawnym.
9. Znaczenie portali społecznościowych w kształtowaniu lokalnych odmian języka ogólnego.
10. Rola muzeów lokalnych i regionalnych w utrwalaniu leksyki gwarowej.

Wypełniony formularz konferencyjny wraz z abstraktem (będącym podstawą kwalifikacji referatu) należy przesyłać do 21 kwietnia 2015 r. pod adresem: dynamika.gwar.sesja@gmail.com.

Czas wystąpienia: 20 minut.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (opłata zniżkowa dla emerytów i doktorantów - 150 zł) i obejmuje koszty publikacji oraz przerw kawowych, nie uwzględnia kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Organizatorzy przewidują druk referatów w recenzowanym tomie pokonferencyjnym, zastrzegają sobie prawo przyjęcia tylko tych tekstów, które spełnią wymagania merytoryczne i formalne.


dr hab., prof. IS PAN Dorota K. Rembiszewska
przewodnicząca komitetu organizacyjnego

mgr Elżbieta Aftowicz
sekretarz konferencji


Serbołużyczanie - Słowianie w Niemczech


Serdecznie zapraszamy na wernisaż oraz seminarium poświęcone Serbołużyczanom, które odbędą się 21 października 2013 roku w Collegium Maius.

Godzina 15.15: Wernisaż fotografii: Co pozostaje? (Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, ul. A. Fredry 10, hol główny). Słowo wstępne: prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz

Godzina 17.00: Seminarium: Serbołużyczanie - Słowianie z Zachodu (Instytut Filologii Słowiańskiej, ul. A. Fredry 10, sala nr 281)
   prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz, Sytuacja językowa na Łużycach
   dr Ewa Szperlik, Kalendarz łużyckich obyczajów i obrzędach narodowych
   prof. dr hab. Mieczysław Balowski, Język przekładów literatury polskiej na język górnołużyckiGwary dziś. 6 : Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej


Tom zawiera prace Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.
Wydawcą książki jest Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Spis treści oraz strony redakcyjne można zobaczyć tutaj.

Gwary 6 - okładkaKonferencja Międzynarodowego Komitetu Slawistów


Pracownia Dialektologiczna zaprasza na 13. konferencję Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów pod tytułem

Słowotwórswo słowiańskie: System i tekst

Konferencja odbywać się będzie w dniach 17-19 maja 2011 r.; miejsce obrad: Sala Senatu (ul. Wieniawskiego 1) oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej (ul. A. Fredry 10, sala 327).

Szczegółowy program

PlakatGwary dziś. 5.


Ukazał się kolejny tom ze znanej już w środowisku dialektologicznym serii Gwary dziś. Książka Prof. Anny Kowalskiej Apelatywne nazwy miejsc w dialektach polskich. Derywacja sufiksalne inauguruje publikacje opracowań monograficznych ważnych zjawisk gwar polskich.
Wydawcą książki jest Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Gwary 5